Munkavédelem

A munkavédelem olyan előírások és intézkedések rendszere, melyek célja a biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése, valamint a munkavállalók életének, testi épségének, egészségének és munkaképességének megóvása a munkavégzés során.

A munkavédelem általános követelményeinek megfelelően a munkáltatónak törekednie kell arra, hogy a munkavégzés során biztosítottak legyenek az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezési feltételei, megelőzve ezzel a munkabaleseteket és a foglalkozással összefüggő megbetegedéseket.                                               Fenti kötelezettségük teljesítése érdekében a gazdálkodó tevékenységet folytatóknak gondoskodniuk kell a vonatkozó munkavédelmi előírásokban meghatározott követelmények megtartásáról. Cégünk ehhez a nagy felelősséggel járó és magas szintű szakmai képzettséget igénylő tevékenységhez nyújt segítséget partnerei részére.

A Safety-Pro 2012. Kft. akár teljes körű szolgáltatás keretében, akár egyedi megrendelés alapján (kizárólag az igényelt részfeladat ellátására vonatkozóan) az alábbi munkavédelemmel kapcsolatos tevékenységek ellátását, elvégzését kínálja megrendelői számára.

Cégünk teljes körű munkavédelmi szolgáltatás keretében megbízható segítséget nyújt partnerei részére a különféle munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályokban előírt munkavédelmi kötelezettségeik maradéktalan ellátásához. Ezen vállalásán belül pl.: open
 • elkészíti partnere Munkahelyi Munkavédelmi Szabályzatát, mely dokumentum magába foglalja több más fontos munkavédelmi kötelezettség írásban történő leszabályozása mellett az orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjére, továbbá az egyéni védőeszközök juttatásának rendjére vonatkozó munkáltatói szabályozást is;
 • elvégzi a munkaterületre vonatkozó munkahelyi kockázatértékelést;
 • szükség szerint segítséget nyújt a veszélyes munkaterületre vonatkozó Mentési Terv kidolgozásához;
 • elvégzi a Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény 21. § (2) pontja szerinti veszélyes gépek, -berendezések munkavédelmi szempontú előzetes felülvizsgálatát;
 • elvégzi partnere munkavállalóinak munkavédelmi oktatását, a szükséges oktatási anyagok kidolgozását és az oktatások előírásszerű dokumentálását;
 • kivizsgálja, majd az előírtaknak megfelelően dokumentálja és bejelenti a partnere érdekkörébe eső munkabaleseteket, kvázi munkabaleseteket és úti baleseteket (munkabaleset kivizsgálás);
 • igény szerint képviseli partnerét a szolgáltatási területét érintő hatósági eljárásokban;
 • szakmai támogatást nyújt partnere részére a munkavédelemmel kapcsolatos jogi vonatkozású ügyeik megoldásához.

Egyedi megbízás alapján vállaljuk: open
 • megbízóink munkahelyein előforduló munkabiztonsági kockázatok munkavédelmi kockázatértékelésben történő meghatározását (munkahelyi kockázatértékelés);
 • megbízóink munkahelyein használt, keletkezett, vagy bármilyen oknál fogva ott jelen lévő veszélyes anyagok által jelentett kockázatok kémiai kockázatbecslésben történő meghatározását (kémiai kockázatértékelés, másként megfogalmazva: kémiai kockázatbecslés);
 • a munkahelyekre vonatkozó orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjének írásban történő meghatározását (orvosi alkalmassági vizsgálatok rendje);
 • az egyéni védőeszközök biztosításával kapcsolatos egyik legfontosabb feladat elvégzését, az egyéni védőeszközök munkahelyre vonatkoztatott juttatási rendjének írásban történő meghatározását (egyéni védőeszközök juttatásának rendje);
 • a Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítményekben, illetve a fokozott Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítményekben a Legionella-fertőződési kockázat egységes módszertan szerinti felmérésének elkészítését (legionella kockázatbecslés);
 • építés kivitelezés során az építési munkaterületekre vonatkozóan megkövetelt munkabiztonsági követelmények megtartásának ellenőrzését (HSE szolgáltatás);
 • telephelyek, bérlemények munkavédelmi helyzetének, állapotának átvilágítását (munkavédelmi szempontú állapotfelmérés), veszélyességi osztályozását;
 • biztosító társaságok és bankok esetében a már meglévő, illetve leendő ügyfeleik munkavédelmi előírásoknak való megfelelését, munkavédelmi szempontú kockázati értékének meghatározását;
 • üzemeltető szintű tanácsadás keretében a bérbe adott területek használatának munkavédelmi ellenőrzését, a hiányosságok feltárását és jegyzőkönyvezését, valamint a bérbeadó szakmai képviseletét.